13.9. Rosenlund på Sandshamn i Sande Kommune

13.9. Rosenlund på Sandshamn i Sande Kommune