Full Truck 2" fra 2014 med Full uttelling i De Danseglade